LHD LAW FIRM

LHD LAW FIRM công ty luật hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài, Tư vấn thuế,

Sở hữu trí tuệt Việt Nam - Được đánh giá cao bởi Legal500, IFLR 1000,...

6888+
Khách hàng
16888+
Dự án
28+
Luật sư
3+
Chi nhánh

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Uy tín cao của Công ty Luật LHD đã được công nhận trong các lĩnh vực tư vấn đầu tư, thương mại, thành lập và tổ chức công ty, mua bán và hợp nhất doanh nghiệp, hợp đồng, chứng khoán, sở hữu trí tuệ, tranh tụng và giải quyết tranh chấp, tư vấn thu nợ xếp hạng bởi Legal500, HG.org, IFLR1000.